Altın Örümcek | Başvurular | Değerlendirme Kriterleri, Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur., Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
TASARIM
Projenin tasarımının ya da arayüzünün hedef kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğu değerlendirilir. Yüksek kalitede, amaca uygun ve verdiği mesajı destekler nitelikler aranır. Kullanılan görsel dilin bir bütünlük içinde olması, objelerin bu amaca hizmet eden şekilde tasarlanması, renk kullanımı, arayüzü ve uygulaması tutarlı bir tema oluşturmalıdır.
İÇERİK
Projenin içeriği, hedef kitleye uygunluk, güncellik ve ilgi çekicilik açısından değerlendirilirken, metinlerin, gerekli mesajları ne kadar etkin aktarabildiği de dikkate alınır. Müzik, ses, animasyon ya da video görüntüleri, projede iletişimi sağlayan her türlü araç içerik olarak nitelenebilir. İyi olarak değerlendirilecek içerik, amacına uygun olan, izleyici için cazip ve alakalı olan içeriktir, Web için geliştirildiği, kısa, açık ve anlaşılır olmasından anlaşılmalıdır. İyi içerik, fikrini ortaya koyar, bir sesi ve bakış açısı olur. Bilgi verici, kullanışlı ya da eğlenceli olabilir ama her zaman daha fazlasını istemenizi sağlar.
ÖZELLİK - İŞLEVSELLİK
Proje üzerindeki kodlar, scriptler, formlar ve bağlantılar bireysel ve çoğul olarak mükemmel bir harmoni içinde çalışıyorsa, proje iyi bir işlevselliğe sahiptir. Sayfalar hızlı bir şekilde yüklenebilmeli veya e-ticaret işlemleri kusursuz bir şekilde çalışmalıdır. Gelişmiş e-ticaret, oyunlar, testler gibi bir tür yenilikçi kullanımlara ve yenilikçi, kullanışlı alanlarda bilgi sağlayan hesaplayıcılar, tartışma konuları gibi kullanıcı araçları değerlendirilir. İyi işlevsellik, kendine dikkat çekmemelidir; kullanıcıya görünmez olmalıdır ve projenin öncelikli mesajından uzaklaşmamalıdır. Kısaca, işlevsellik yazılım dilini ve teknolojiyi iyi kullanarak programlamakla ilgilidir.
KULLANILABİLİRLİK
Projenin, kullanıcının bilgiye rahatça ulaşmasını sağlaması gerekir ve bu doğrultuda düzgün kurgulanıp kurgulanmadığı dikkate alınır. Menü yapısının doğru ve karmaşık olmayan bir şekilde düzenlenmiş olması, düzgün ve hızlı çalışması, alt başlıklara kolayca ulaşılabilir olması gerekir. Kullanılabilirliğin belirli örnekleri; navigasyon elemanlarının tutarlı kullanımını, bilgi ve içerik hiyerarşisinin kolay ve net bulunmasını, net bir şekilde tanımlanmış bağlantıları ve karışıklık ve animasyon / grafik gereksizliğinin eksikliğini kapsar. Web sitesi düzgünce akmalıdır ve içinde kaybolmak zor olmalıdır. Tüm sayfalar, kullanıcının, tarayıcı üzerindeki geri tuşuna basmadan giriş sayfasına veya geldiği ana sayfalara dönmesine izin vermelidir.
STANDART UYGUNLUĞU VE ÇAPRAZ TARAYICI UYGUNLUĞU
Web sitesinin, tüm platform kullanıcıları ve farklı tarayıcılar için belli bir standarda sahip olması beklenir. Bu standartlar, tasarım, yazılım ve kullanılabilirlik kriterlerine göre değerlendirilir. Web sitesinin tasarımı ve yazılımı güncel platformlarda, çapraz tarayıcı erişimlerinde ve farklı ortam gösterimlerinde sorunsuz olarak çalışmalıdır. Ayrıca web tasarım normlarına göre web sitesinin içeriği ve alt yapısı da puanlamada etkin şekilde yer alacaktır.