Altın Örümcek | Başvurular | Değerlendirme Süreci, Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur., Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. AŞAMA: ÖN ELEME
Başvuru tamamlandıktan sonra, tüm jüri üyelerinin katılımıyla ön eleme gerçekleşecektir. Başvuruya hak kazanan tüm projeler, kategorilerinden bağımsız olarak jüri üyelerine eşit olarak dağıtılacaktır. Dağıtıldığı jüri sayısının yarısı ve daha çoğundan “geçsin” oyu alan projeler, 2. aşamaya geçecektir. Ön eleme aşamasında temel kriterleri karşılamayan projeler elenecektir. (Çalışır durumda olmaması, standart web tarayıcılarında uyumsuzluk, kopya olması vb.)
2. AŞAMA: GRUP DEĞERLENDİRMELERİ
Ön elemeyi geçen projeler, jüri üyelerine eşit olarak dağıtılacaktır. 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda, her kategoride 65 ve üstünde en yüksek puanı alan ilk 10 proje, Final Değerlendirmelerine (3. Aşama) geçecektir. Final Değerlendirmeleri’ne (3. Aşama) geçen projeler web sitesinde duyurulacaktır.
3. AŞAMA: FİNAL DEĞERLENDİRMELERİ VE HALK OYLAMASI
Bu aşamada finale kalan başvurular web sitesinden duyurulur. Final Değerlendirmelerinde (3.Aşama) yer alan tüm projeler, jüri üyelerinin tamamının değerlendirmesine sunulacaktır. 100 Puan üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoriden ilk 3 proje belirlenecek ve en yüksek puanı alan proje, kategori ödülüne hak kazanacaktır.

Final Değerlendirmeleri (3.Aşama) süreci boyunca “Halk Oylaması” ile ayrıca “Halkın Favorisi” seçilecektir. Halka açık olarak gerçekleştirilen bu oylamada, finale kalan projeler içerisinde, her kategoride en yüksek oyu olan proje “Halkın Favorisi” olarak seçilecek ve web sitesinde duyurulacaktır.

Final aşamasında, jüri tarafından değerlendirilen ve finale kalan tüm web siteleri, Engelsiz Erişim Grubu tarafından görme engellilere, internet teknolojileri kullanılarak web ortamında sunulan bilgi, hizmet ve ürünlerden ne derecede faydalanabilmesine olanak tanıdığı ve görme engellileri sanal aleme ne derecede dahil ve entegre edebildiği değerlendirilir. Engelsiz Erişim Grubu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu “En Erişilebilir Web Sitesi” belirlenecektir.