Altın Örümcek | Başvurular | Organizasyon Takvimi, Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur., Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
ORGANİZASYON TAKVİMİ
ADAYLIK BAŞVURULARI
22 Mayıs 2017 -  7 Temmuz  2017
JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ
25 Temmuz - 25 Ağustos 2017
FİNALİSTLERİN AÇIKLANMASI
8 Eylül 2017 
HALK OYLAMASI
15 Eylül - 30 Eylül 2017
ÖDÜL TÖRENİ
Ekim 2017